Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rafinovanosť - význam cudzieho slova

premyslenosť k dosiahnutiu výsledku, vychytralosť, prefíkanosť