Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ragáda – význam cudzieho slova

bolestivá trhlinka kože