Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

raison d´etre - význam cudzieho slova

zmysel bytia, dôvod bytia