Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rajón – význam cudzieho slova

obvod, okrsok; sféra vplyvu, pôsobnosti; umelý hodváb