Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ramasovať - význam cudzieho slova

hromadiť, zhromažďovať, nakúpiť