Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ramasovať – význam cudzieho slova

hromadiť, zhromažďovať, nakúpiť