Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rančo – význam cudzieho slova

bydlisko, byt; roľnícka chatrč alebo usadlosť v Latinskej Amerike