Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ranžírovať – význam cudzieho slova

riadiť, organizovať, zoraďovať, napr. železničné vagóny