Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rapé – význam cudzieho slova

druh šňupavého tabaku