Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rapír – význam cudzieho slova

tenká dlhá šermiarska zbraň s tupým koncom podobná kordu