Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rapsódia – význam cudzieho slova

starogrécka epická báseň s bohatierskou tematikou; moderná lyrická báseň vznešeného obsahu; inštrumentálna skladba s dramatickým obsahom