Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ratifikácia – význam cudzieho slova

potvrdenie, schválenie; vyslovenie súhlasu s medzinárodnou dohodou príslušným ústavným orgánom