Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ratifikácia - význam cudzieho slova

potvrdenie, schválenie; vyslovenie súhlasu s medzinárodnou dohodou príslušným ústavným orgánom