Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ratihabícia - význam cudzieho slova

dodatočné schválenie právneho aktu alebo právnej skutočnosti