Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

razúra – význam cudzieho slova

vyškriabané alebo vymazané miesto v texte