Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reál – význam cudzieho slova

reál

stará španielska, brazílska a portugalská minca; priestor mimo televízne alebo filmové štúdio tvoriace bezprostredný objekt televízneho alebo filmového záberu, napr. športová plocha a pod.

real

základná menová jednotka v Brazílii