Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reálie - význam cudzieho slova

skutočnosti; vecnosti, vecné poznatky, vecné údaje; vecné náuky; súhrn poznatkov verejného a súkromného života určitého miesta a doby