Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reálny - význam cudzieho slova

skutočný, vecný, hmotný