Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reálny – význam cudzieho slova

skutočný, vecný, hmotný