Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rešerš, rešeršovanie - význam cudzieho slova

hľadanie, pátranie; vyšetrovanie a správa o ňom; prešetrovanie, preverovanie