Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rešpekt - význam cudzieho slova

úcta, vážnosť; hanblivosť, bázeň, nadmerná úcta