Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reštaurácia - význam cudzieho slova

obnovenie, znovuzriadenie; hostinec, pohostinstvo s podávaním jedál