Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reštaurátor – význam cudzieho slova

umelecký pracovník prevádzajúci odbornú obnovu poškodeného umeleckého diela