Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reštaurátor - význam cudzieho slova

umelecký pracovník prevádzajúci odbornú obnovu poškodeného umeleckého diela