Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reštitúcia – význam cudzieho slova

uvedenie do pôvodného stavu; obnovenie; náhrada; vrátenie pôvodnému majiteľovi