Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reštitúcia - význam cudzieho slova

uvedenie do pôvodného stavu; obnovenie; náhrada; vrátenie pôvodnému majiteľovi