Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reštrikcia – význam cudzieho slova

obmedzenie, zmenšenie, zníženie počtu, napr. zamestnancov; výhrada