Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reštrikcia - význam cudzieho slova

obmedzenie, zmenšenie, zníženie počtu, napr. zamestnancov; výhrada