Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reštrukturalizácia – význam cudzieho slova

prispôsobenie, zmena, zlepšenie štruktúry, systému, organizácie, pomerov; reštrukturácia