Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reagovať – význam cudzieho slova

odpovedať na vonkajší podnet, zaujať stanovisko, prejavovať názor; vstupovať do chemickej reakcie