Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reaktívny – význam cudzieho slova

tryskový, prúdový, poháňaný tryskovým motorom