Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reaktívny - význam cudzieho slova

tryskový, prúdový, poháňaný tryskovým motorom