Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reaktívny prvok - význam cudzieho slova

chemický prvok schopný reagovať