Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reaktívny prvok – význam cudzieho slova

chemický prvok schopný reagovať