Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reaktivácia – význam cudzieho slova

obnovenie aktivity alebo aktívneho stavu; znovuoživenie; nové vzplanutie choroby; znovuprijatie do činnej služby