Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reaktor jadrový – význam cudzieho slova

zariadenie umožňujúce využitie riadenej štiepnej reakcie