Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

realgár - význam cudzieho slova

sulfid arzénu, lesklý nerast