Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

realgár – význam cudzieho slova

sulfid arzénu, lesklý nerast