Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

realimentácia - význam cudzieho slova

obnovenie výživy, zlepšovanie jej stavu