Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

realimentácia – význam cudzieho slova

obnovenie výživy, zlepšovanie jej stavu