Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

realizácia – význam cudzieho slova

uskutočnenie, prevedenie, vykonanie; predaj, speňaženie