Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

realizácia - význam cudzieho slova

uskutočnenie, prevedenie, vykonanie; predaj, speňaženie