Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

realokácia - význam cudzieho slova

znovurozdelenie, opätovné rozmiestenie