Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

realokácia – význam cudzieho slova

znovurozdelenie, opätovné rozmiestenie