Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reanimácia – význam cudzieho slova

oživovanie, kriesenie, obnova základných funkcií, resus-citácia