Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reazumovať – význam cudzieho slova

obnoviť, zahájiť (úradné konanie a pod.)