Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

receptivita, receptívnosť – význam cudzieho slova

vnímavosť, schopnosť vnímania a prijímania vonkajších podnetov