Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recitácia – význam cudzieho slova

umelecký prednes, prednášanie