Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recitácia - význam cudzieho slova

umelecký prednes, prednášanie