Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recitál – význam cudzieho slova

celovečerné vystúpenie jedného umelca, sólový koncert, koncert skladieb jedného autora