Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recitátor – význam cudzieho slova

prednášač, deklamátor