Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recitátor - význam cudzieho slova

prednášač, deklamátor