Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recitatív – význam cudzieho slova

v opere spev sólistu v jednej hlasovej polohe blízkej hovorenej reči, spevná deklamácia