Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recyklácia – význam cudzieho slova

opätovné využitie surovín z odpadu, napr. výroba papiera zo starého papiera