Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

redhibícia – význam cudzieho slova

vrátenie chybného alebo poškodeného tovaru proti vráteniu kúpnej ceny