Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reduktáza - význam cudzieho slova

enzým vyvolávajúci redukciu látok