Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reduktáza – význam cudzieho slova

enzým vyvolávajúci redukciu látok