Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reduplikácia - význam cudzieho slova

zdvojenie, zdvojovanie