Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reduplikácia – význam cudzieho slova

zdvojenie, zdvojovanie