Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reelný – význam cudzieho slova

skutočný, ozajstný; spoľahlivý, čestný