Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reemigrácia - význam cudzieho slova

spätná emigrácia, návrat emigranta do vlasti