Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reemigrácia – význam cudzieho slova

spätná emigrácia, návrat emigranta do vlasti