Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refíž - význam cudzieho slova

vyvýšené nástupište do prostriedkov hromadnej dopravy, nástupný ostrovček