Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refúgium – význam cudzieho slova

útočisko