Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refúgium - význam cudzieho slova

útočisko