Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refúzia – význam cudzieho slova

opätovné zlúčenie