Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refektár, refektórium – význam cudzieho slova

spoločná kláštorná jedáleň