Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refektár, refektórium - význam cudzieho slova

spoločná kláštorná jedáleň