Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

referát – význam cudzieho slova

posudok, hodnotiaca správa; politická alebo odborná prednáška; pracovný úsek, oddelenie